Politika ochrany osobních údajů/ Informace o používání "cookies"

1. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

"Osobní údaje" jsou informace o vás osobně, tj. informace vedoucí k vaší identifikaci či informace, které se k vám jako určené osobě vztahují, zejména vaše jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa. Osobním údajem může být i pouhá e-mailová adresa či mobilní telefonní číslo. Beiersdorf shromažďuje, zpracovává a používá (dále jen: "používá") osobní údaje, které poskytnete, v míře nezbytné pro navázání, realizaci nebo ukončení smluvního nebo kvazi-smluvního, tj. jiného než smluvního vztahu s vámi. Takový vztah vzniká například, pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru nebo při účasti na průzkumech, v soutěžích, testech produktů, nebo pokud si přejete dostávat vzorky produktů či nás kontaktujte za účelem získání informací o nás a našich výrobcích. V takových případech používáme vaše osobní údaje ke zpracování vašich požadavků či k účelům, ke kterým nám udělíte souhlas. Máte možnost se rozhodnout, zda nám vaše údaje pro výše uvedené účely poskytnete. V rozsahu, který povoluje povaha vaší žádosti, nás můžete kontaktovat anonymně nebo pod pseudonymem.

Při zpracování vašeho požadavku, Beiersdorf může mít povinnost poskytnout vaše osobní údaje dalším sesterským společnostem ve skupině Beiersdorf nebo externím dodavatelům v evropských či mimoevropských zemích. Takoví dodavatelé, kteří jsou v převážné míře v postavení tzv. zpracovatelů, mohou být  například z naší strany pověřeni, aby vám dodali vzorky produktů, pro distribuci reklamních materiálů nebo pro organizaci soutěží. Beiersdorf požaduje, aby jeho externí dodavatelé používali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pravidly, touto politikou ochrany soukromí a zákonnými požadavky pro zpracování smluvních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

V ostatních ohledech neposkytujeme vaše osobní údaje třetím osobám či neprodáváme nebo nezapůjčujeme údaje bez vašeho svolení. Vyhrazujeme si však právo poskytnout informace o vás, pokud jsme povinni tak učinit ze zákona nebo pokud je od nás takové poskytnutí požadováno státními složkami na základě zákona nebo donucovacími orgány.

2. Sociální sítě, např. Facebook

Na našich internetových stránkách mohou být použity takzvané sociální pluginy ("pluginy") sociálních sítí, zejména Facebookový plugin "To se mi líbí". Internetové stránky poskytovatele, tj. facebook.com, jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za německé internetové stránky facebook.de je však zodpovědný Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Pluginy jsou obecně označeny logem Facebook.

Kromě Facebookových pluginů, používáme též pluginy "Google +" (poskytovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a "Twitter" (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 trhu St, Suite 900, San Francisco, CA 94103). Následující informace týkající se Facebooku se s náležitými obměnami vztahují také na tyto dva poskytovatele. Další informace o využívání údajů pluginy "Google +" a "Twitter" můžete najít na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://twitter.com/privacy. Pokud navštívíte některou z našich internetových stránek s pluginem, váš internetový prohlížeč vytvoří odkaz na servery Facebooku a informace o tom, že jste navštívili naše internetové stránky bude předána Facebooku, a to i v případě, že nejste na Facebooku přihlášeni a bez ohledu na to, zda ve skutečnosti aktivujete plugin, tj., kliknete na něj.

Pokud jste přihlášeni k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku během vaší návštěvy na našich stránkách, může Facebook přiřadit Vaši návštěvu našich internetových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí", bude tato volba předána Facebooku a tam uložena, abyste mohli sdílet "To se mi líbí" informace se svými facebookovými přáteli. Totéž platí, pokud používáte funkce "Veřejné," "Sdílet," nebo "Sdílet s přáteli", které jsou k dispozici na některých z našich internetových stránek. Nemůžeme ovlivnit povahu a rozsah údajů předávaných Facebooku. Kromě toho nevíme přesně, které vaše údaje jsou předávány Facebooku a pro jaké účely Facebook tyto údaje používá. V každém případě je takto předávána vaše IP adresa a – podle Facebooku – informace o internetové stránce, kterou jste navštívili, datum a čas návštěvy a další informace týkající se prohlížeče. Další informace o Facebooku můžete najít na http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084

Pokud si nepřejte, aby Facebook přiřazoval návštěvu na našich stránkách k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit od vašeho uživatelského účtu na Facebooku. Další informace o shromažďování, ukládání a používání vašich osobních údajů Facebookem a nastavení za účelem ochrany vašich osobních údajů najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na http://www.facebook.com/about/privacy/.

3. Používání osobních údajů pro účely reklamy a průzkumu trhu

V rozsahu v jakém souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro "účely reklamy, zasílání nabídek o naší činosti, jakož i o výrobcích a službách a průzkumu trhu" budou vaše osobní údaje použity pro tyto účely. Učiníme tak pouze, pokud s takovým použitím svobodně vyjádříte souhlas, např. zaškrtnutím příslušného políčka během reklamní kampaně a následným potvrzením.

Poté vám můžeme zasílat individualizované reklamní informace o našich výrobcích a službách nebo vám nabízet účast na propagačních akcích, například soutěžích nebo produktových testech. Můžeme vás kontaktovat komunikačním kanálem, který jste označili při vašem souhlasu s možností vás kontaktovat, například prostřednictvím e-mailu, pokud nám poskytnete vaši e-mailovou adresu, nebo telefonicky či prostřednictvím SMS, pokud nám poskytnete číslo vaší pevné linky nebo mobilního telefonu. Nakonec vaše údaje používáme také pro účely analýzy a zlepšování funkčnosti našich internetových stránek, naší reklamy a průzkum trhu.

4. Kontakt, informace, odvolání, pozastavení, odstranění

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme  striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Naše společnost, tj. Beiersdorf spol. s r. o., IČ 48117099, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Praha 5 - Jinonice je tzv. správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.V budoucnu můžete kdykoli bezplatně odvolat souhlas s používáním vašich osobních údajů, částečně či zcela pozastavit používání vašich osobních údajů, odstranit vaše osobní údaje, požadovat informace o osobních údajích, které o vás evidujeme, nebo požadovat opravu údajů, jejich blokování či likvidaci. Nemusíte tak činit žádným konkrétním formálním způsobem. Stačí například jednoduše napsat na společnost Beiersdorf spol. s r.o., Walterovo náměstí 329/3, Praha 5 - Jinonice, 158 00 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu se specifikací vašeho požadavku. Rádi bychom Vás informovali, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000.

5. Informace automaticky ukládané při návštěvě našich internetových stránek/používání cookies/Google Analytics

Na našich internetových stránkách používáme tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč uchovává na harddisku Vašeho počítače. Naše cookies neuchovávají žádné osobní údaje a nejsou schopné Vás identifikovat jako konkrétní osobu.

a) Cookies zlepšují funkčnost našich internetových stránek 

Jedním z důvodů využívání cookies, je abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou naše internetové stránky používány, a mohli tak zlepšit jejich atraktivitu, obsah a funkčnost. Cookies nám například pomáhají určit, zda jsou navštěvovány podstránky našich internetových stránek, a pokud ano, tak které z nich a jaký obsah je pro uživatele zajímavý. Konkrétně zaznamenáváme počet přístupů na stránku, počet zobrazených podstránek, množství času stráveného na našich internetových stránkách, pořadí navštívených stránek, které výrazy zadané do vyhledávače vás k nám dovedly, zemi, region a, je-li to nezbytné, město, ze kterého byl přístup proveden, jaký internetový prohlížeč a v jakém jazyce používáte a procento mobilních terminálů, které se přihlásí na naše internetové stránky. IP adresa vašeho počítače, která se přenáší z technických důvodů, je automaticky anonymizována a neumožňuje jakkoliv určit vaši identitu.  

b) Cookies pro cílenou online reklamu 

Vyhrazujeme si právo využívat informací, které jsme získali prostřednictvím cookies a anonymní analýzy vašeho způsobu používání internetových stránek, podle nichž zobrazujeme odpovídající reklamu na naše konkrétní výrobky na našich internetových stránkách. Věříme, že toto je pro vás jako uživatele přínosem, neboť vám ukazujeme reklamy či obsah, o kterých jsme přesvědčeni, že odpovídají vašim zájmům – na základě vašeho chování na internetových stránkách – a vy vidíte  méně náhodně zobrazované reklamy a méně obsahu, který je pro vás nezajímavý.  

Jako společnost jsme se dobrovolně přihlásili k automatické regulaci německou Radou pro ochranu údajů při online reklamě (DDOW). Kód automatické regulace, ke kterému jsme se přihlásili a další informace najdete na adrese: www.meine-cookies.org/ddow.html

c) Jak zabránit ukládání "cookies" na váš pevný disk nebo je odstranit 

Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby zabránil ukládání cookies na váš pevný disk, pak budete pokaždé dotázáni, zda souhlasíte s umístěním souboru cookie. Cookies, které jsou umístěny na vašem pevném disku můžete kdykoli odstranit. Konkrétní postup naleznete v návodu k obsluze vašeho prohlížeče. Slovní i obrazový návod pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome Internet naleznete na tomto odkazu: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html

d) Google Analytics  

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webových analytik společnosti  Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využívá speciální soubory "cookies", což jsou textové soubory uložené do vašeho počítače, které umožňují analýzu vašeho chování na internetových stránkách. Informace o vašem chování na těchto internetových stránkách získané díky souboru cookie jsou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Chtěli bychom zdůraznit, že služba Google Analytics používaná na těchto internetových stránkách obsahuje kód “gat._anonymizeIp();”, abychom zaručili anonymizovaný záznam vaší IP adresy (tzv. IP maskování). Díky IP anonymizaci na těchto internetových stránkách je vaše IP adresa společností Google na území EU a smluvních států Evropského hospodářského společenství zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA předána vaše plná IP adresa a tam zkrácena.

Společnost Google používá tyto informace naším jménem k analýze vašeho chování na těchto internetových stránkách za účelem sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetových stránkách a používáním internetu provozovatelům internetových stránek. IP adresa, která je předána Google Analytics pomocí vašeho prohlížeče není společností Google spojována s dalšími údaji. Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, viz oddíl 5 c) výše. Dále máte možnost zabránit společnosti Google, aby zaznamenávala údaje související s vaším chováním na této internetové stránce získané prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) a také, aby tyto údaje zpracovávala, stažením a nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na http://www.google.com/analytics/terms/ nebo http://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Google Analytics používáme pro statistické účely také k analýze dat z AdWords a veškerých cookies ze služby "DoubleClick". Pokud si toto nepřejete, můžete funkci deaktivovat pomocí Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb).

6. Bezpečnost osobních údajů

Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou, změnou nebo přístupem třetích stran.

7. Aktualizace a změny této politiky

Máme právo měnit nebo aktualizovat části této Politiky ochrany soukromí bez předchozího upozornění. Před využitím našich nabídek si prosím přečtěte Politiku ochrany soukromí, abyste byli informováni o posledních změnách nebo aktualizacích.