Podmínky používání

Vzhledem k mnoha příležitostem a rizikům představovaným sítí Internet jsme vypracovali několik rámcových podmínek, jak pro Vaši tak i pro naši ochranu, a žádáme Vás o jejich dodržování. Děkujeme za pochopení.

1. Osobní údaje

Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů si, prosím, přečtěte naši Politiku ochrany soukromí.

2. Aktualizace podmínek používání

Kvůli neustálým technickým a právním inovacím musíme čas od času měnit a/nebo aktualizovat stávající podmínky používání. Zkontrolujte prosím pokaždé, než použijete naši internetovou stránku, kdy byla zaznamenána poslední verze podmínek.  Nejnovější aktualizace byla provedena v říjnu 2013.

3. Autorské právo a jiná ochranná práva

Celý obsah našich internetových stránek, včetně textů, obrázků, grafických znázornění, audio a video souborů je, není-li výslovně uvedeno jinak, naším majetkem. (V této souvislosti upozorňujeme na prohlášení ohledně hypertextových odkazů v části 4) Tento obsah chráněný autorským právem lze bez výhradního svolení používat pouze pro soukromé a ne pro veřejné či komerční účely (ke stahování, reprodukci, atd.). Změny, překlady nebo jiné úpravy či zpracovávání obsahu jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem Beiersdorf spol. s r.o.
Neoprávněné používání či zneužívání veškerých registrovaných obchodních značek nebo log společnosti Beiersdorf není povoleno. 

Textové, fotografické a video materiály zpřístupněné výslovně za účelem stahování v Newsroomu lze bezplatně používat pouze pro redakční účely. U fotografických materiálů musí být při redakčním použití nebo reprodukci uveden "Beiersdorf spol. s r.o." jako zdroj.

Upozorňujeme, že porušení našeho autorského práva nebo jiných ochranných práv může vést k občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení započatému proti vám. 

4. Vyloučení odpovědnosti

Tyto internetové stránky jsou určeny pro použití pouze příslušníky státu, který jste zvolili na  úvodní obrazovce www.beiersdorf.com a v souladu se všemi místními zákony. Materiály na těchto internetových stránkách, včetně výrobků, služeb a informací, nemusí být v souladu nebo dostupné pro jakékoliv další oblasti mimo tuto oblast soudní působnosti. Pokud jsou jakékoli nabídky, produkty nebo služby nabízené nebo zveřejňované těmito internetovými stránkami zakázány platnými zákony země, kterou jste zvolili, jsou v odpovídající míře neplatné.  Navštivte, prosím, stránky www.beiersdorf.com a zvolte vaši oblast, abychom vás přesměrovali na správné národní stránky. Informace na těchto internetových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s největší péčí a pozorností. Přesto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu.  Obsahují-li tyto internetové stránky nabídku, je vyloučeno takové přijetí nabídky ze strany třetí osoby s dodatkem či odchylkou. Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech. 

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky jiných společností. Beiersdorf spol. s r.o. není seznámena s obsahem internetových stránek třetích stran nedává žádnou záruku ani nenese žádnou odpovědnost za možný nezákonný obsah nebo jiné porušování na internetových stránkách externích dodavatelů. Beiersdorf spol. s r.o. přesto neprodleně odstraní veškeré odkazy nebo obsah, u nějž s jistotou zjistí, že porušují platné zákony. Tyto internetové stránky jsou zdrojem obecných informací a v žádném případě by neměly být považovány za náhradu lékařské nebo odborné rady. V případě potřeby se proto, prosím, poraďte s lékařem nebo odborníkem. Beiersdorf spol. s r.o. nenese odpovědnost za postupy učiněné na základě těchto internetových stránek. Používání těchto internetových stránek, včetně jejich obsahu a stahování dat, je na vlastní riziko a nebezpečí uživatele. Beiersdorf spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za škodu, zejména na datových souborech, hard/softwaru uživatele, vyplývající z takového postupu. Odpovědnost za úmyslné a hrubé nedbalostní jednání zůstávají nedotčeny.

5. Závěrečná ustanovení

Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné v rámci jakékoliv soudní působnosti, platnost nebo vynutitelnost  kteréhokoli dalšího ustanovení těchto podmínek v dané soudní působnosti zůstávají nedotčeny. Pokud chcete oznámit protiprávní jednání na našich internetových stránkách neváhejte nás kontaktovat.

Beiersdorf spol. s. r. o.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon: +420 840 022 333

E-mail