Politika ochrany soukromí

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ!

Pro Beiersdorf není důležitá pouze péče o Vaši pokožku a její ochrana. Velkou váhu přikládáme i ochraně Vašich osobních údajů. Respektujeme proto Vaše soukromí a byli bychom rádi, kdybyste nám v tomto ohledu mohli důvěřovat, pokud jde o ochranu údajů, stejně jako když jde o péči o pokožku. Vždy Vás transparentním způsobem informujeme o tom, na co Vaše údaje potřebujeme a zda a jak dlouho je budeme uchovávat.

1. Obecné informace

Účelem této politiky ochrany soukromí (dále jen jako „politika“) je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb.

Webovou stránkou se rozumí stránka www.beiersdorf.cz, jejímž provozovatelem je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále také jako „my“ nebo „Beiersdorf“).

1.1. Zpracování osobních údajů
Osobními údaji ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické. Pokud je to nutné, užívá Beiersdorf ke zpracování tyto kategorie zpracovatelů:

Přepravní společnosti
Marketingové společnosti
Účetní společnosti
Auditorské společnosti
Společnosti poskytující právní služby
Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním
Společnosti poskytující IT služby
Společnosti zabývající se internetovým marketingem
Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů
Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů
Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací
Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci

1.2. Správce
Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je správce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, (viz. imprint).

Kontaktní údaje správce:

E-mail: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com  

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

1.3. Práva subjektu údajů
Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů; a
  • právo vznášet námitky.

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Více o právech a způsob jejich uplatnění naleznete v článku 4 této politiky.

V některých případech Vás pro uplatnění Vašeho práva můžeme požádat o identifikaci, resp. prokázání, že se jedná o Vás. Více informací o zpracování Vašich údajů, které probíhá, pokud se na nás obrátíte, naleznete v odstavci 3.1 této politiky.

1.4. Předání dat orgánům dozoru


V případě, že to vyžaduje právní povinnost, mohou být předaná data orgánům dozoru.

Právní základ: plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením ke zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, systém řízení obsahu) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby zobrazení webové stránky a nastavení jejího obsahu). Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 15 let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 15 let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Výmaz souborů o připojení se k webu probíhá po sedmi (7) dnech.

Právní základ: oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.1. Cookies
Kromě shora uvedených údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy a užívání naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie jako pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies následně předány buď na naši webovou stránku (dále jen „vlastní cookies“) nebo na jinou webovou stránku, k níž cookies patří (dále jen „externí cookies“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka pozná, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili ji prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec shora uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo bude-li to nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabízena a která je Vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

  • technické cookies (typ A);
  • funkční a výkonové cookies (typ B);
  • cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C).

Více informací o nastavených a užívaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v této politice o ochraně soukromí.

V případě, že tato stránka využívá Platformu pro správu souborů cookies, můžete navíc najít další informace zde.

2.1.1. Technické cookies (typ A)
Technické cookies garantují funkce, bez nichž nemůžete naše webové stránky užívat zamýšleným způsobem. Tyto cookies jsou užívány výlučně námi. To znamená, že všechny informace uložené v těchto cookies budou vráceny na naši webovou stránku.

Technické cookies slouží například k zajištění toho, že Vy jako registrovaný uživatel zůstanete zalogován po celou dobu, kdy budete otevírat různé podstránky naší webové stránky, a nebudete tak muset opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, jakmile otevřete novou stránku.

Užívání technických cookies na naší webové stránce je možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu nemohou být technické cookies individuálně zapínány ani vypínány. Ve svém prohlížeči však můžete cookies vypnout kdykoli (viz níže).

Právní základ: plnění služby, resp. smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2. Funkční a výkonové cookies (typ B)
Funkční cookies umožňují naší webové stránce, aby uchovávala již poskytnuté informace (například zaregistrované jméno nebo výběr jazyka) a nabízela Vám vylepšené a více personalizované funkce vycházející z těchto informací. Tyto cookies shromažďují a ukládají pouze pseudonymizované informace, takže nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách.

Výkonové cookies shromažďují informace o tom, jak jsou naše webové stránky užívány, za účelem zvýšení jejich přitažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tyto cookies nám například umožňují určit, zda a které podstránky naší webové stránky jsou uživateli navštěvovány, jakož i to, jaký obsah uživatele především zajímá. Zaznamenáváme zejména počet návštěv určité stránky, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na naší webové stránce, pořadí navštívených stránek, které hledané výrazy Vás k nám přivedly, země, region, případně město, odkud se přístup uskutečňuje, a poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše webové stránky. Sledujeme rovněž pohyb, kliky a rolování pomocí počítačové myši, abychom zjistili, které oblasti naší webové stránky uživatele především zajímají. Výsledkem je, že můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám našich uživatelů a optimalizovat naši nabídku. IP adresa Vašeho počítače předávaná z technických je obecně důvodů automaticky anonymizována a neumožňuje nám činit žádné závěry ohledně konkrétního individuálního uživatele.

Funkční a výkonové cookies se také nazývají „nezbytně nutné“ cookies ve smyslu směrnice ePrivacy 2002/58 EC, kdy souhlas nemusí být vyžadován.

Vaše nastavení cookies můžete kdykoliv upravit zde  (aktivovat/deaktivovat).

Právní základ: oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.1.3. Cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C)
Cookies, které nejsou ani technické (typ A), ani se nejedná o funkční nebo výkonové cookies (typ B), budou užívány pouze s Vaším výslovným souhlasem, např. marketingové cookies.

Rovněž si vyhrazujeme právo užívat informace, které jsme dostali prostřednictvím cookies z anonymní analýzy uživatelského chování návštěvníků naší webové stránky, abychom mohli na našich vlastních webových stránkách zobrazovat konkrétní reklamu na určité produkty z naší nabídky. Věříme, že Vy jako uživatel máte ze shora uvedeného prospěch, neboť zobrazujeme reklamu nebo obsah, o nichž se domníváme, že odpovídají Vašim zájmům na základě Vašeho chování – surfování po naší webové stránce, takže uvidíte méně nahodile roztroušené reklamy nebo určitého obsahu, který Vás případně zajímá méně.

Marketingové cookies pocházejí od externích reklamních společností (externí cookies) a jsou využívány ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu pro tohoto uživatele.

Proces odmítnutí cookies užívaných pro online reklamu (opt out)

Můžete rovněž spravovat řadu korporátních cookies užívaných pro online reklamu prostřednictvím nástrojů volby spotřebitele, vytvořených v rámci samoregulačních programů v mnoha zemích, jakými jsou například ve Spojených státech působící https://www.aboutads.info/choices/ nebo v EU působící  http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Svůj souhlas s užíváním cookies založených na souhlasu (typ C) můžete kdykoli individuálně odvolat s účinky do budoucna, a to odpovídající úpravou svého nastavení cookies.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.1.4. Správa a smazání všech cookies
Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na Vašem zařízení a/nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda s umožněním cookies souhlasíte. Můžete rovněž kdykoli smazat cookies, které byly znovu umožněny. Podrobnosti o tom, jak toto vše funguje, naleznete ve funkci „Nápověda“ svého prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí cookies může mít obecně za následek funkční omezení naší webové stránky.

2.2. Webová analytika

2.2.1. Google Analytics

Účel/informace:
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Nastavení Google Analytics námi bylo změněno pouze na měřící funkce, pokud nebyl udělen separátní souhlas pro další marketingové/reklamní funkce.

Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Soubory cookies nastavené Google Analytics jsou cookies první strany, což znamená, že údaje hodnoty cookies budou odlišné pro každého zákazníka (tzn. není zde jednotné identifikační číslo cookies Google Analytics pro všechny weby). Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že Google Analytics byla na této webové stránce rozšířena, aby zahrnovala i kód “gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymizovaného nahrávání IP adres (tzv. maskování – IP masking). Vzhledem k anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google na území EU a na území smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Společnost Google tyto informace využívá v našem zastoupení k analýze toho, jak užíváte tuto webovou stránku, a to pro potřeby reportingu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics není slučována s dalšími daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit provedením odpovídajícího nastavení s využitím softwaru Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit v nahrávání údajů týkajících se Vašeho užívání dané webové stránky, které byly vygenerovány předmětným souborem cookie (včetně Vaší IP adresy), a ve zpracovávání těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Příjemci:

Informace o třetí osobě: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podmínky poskytování služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Obecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs, jakož i politika o ochraně soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs 

Další příjemci: Předáváme shromážděné údaje relevantním interním oddělením pro zpracování a jiným pobočkám v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, smluvním zpracovatelům (např. hosting, poskytovatelé platforem, podpora a poskytovatelé analytických služeb) v souladu s požadovanými účely (zajištění analýzy).

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Výmaz/námitky:

Můžete deaktivovat Google Analytics prostřednictvím nastavení cookies zde

Tato webová stránka rovněž využívá Google Analytics pro analýzu toků návštěvníků nezávislou na zařízení, která se provádí prostřednictvím identifikátoru uživatele. Sledování Vašeho užívání napříč zařízeními (cross-device tracking) můžete ve svém účtu Google vypnout v sekci „Mé údaje“, „Osobní údaje“.

Používané cookies: typ B. Pro více informací viz oddíl Cookies.

Životnost cookies: 12 měsíců (toto se vztahuje pouze na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximální doba uchovávání použitých cookies: až 26 měsíců.

Právní základ: oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 

 

2. 3. Online reklama 

2.3.1 Goodle Ads (Reklamy Google, dříve Google Adwords)

2.3.1.1 Google Ads Conversion (Konverze reklam Google)

Využíváme služeb Google Ads, abychom Vás upozornili na naše atraktivní nabídky, s využitím reklamních materiálů (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Chceme Vám ukázat reklamy, které Vás mohou zajímat, abychom pro Vás naši webovou stránku učinili zajímavější a zajistili spravedlivou kalkulaci reklamních nákladů.

Reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. Pro tyto účely užíváme soubory cookies těchto reklamních serverů, prostřednictvím kterých lze měřit určité parametry pro hodnocení úspěchu, například vkládání reklam nebo kliky uživatelů. Pokud se na naši stránku dostanete prostřednictvím reklamy Google (Google ad), uloží Google Ads na Vašem zařízení soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle po 30 dnech uplyne, přičemž tyto soubory nejsou určeny k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. Pokud jde o tento soubor cookie, jsou jako hodnoty pro analýzu obvykle ukládány unikátní identifikátor cookies, počet reklamních zobrazení (impresí) na umístění (frekvence), poslední zobrazení/imprese (relevantní pro postview konverze / konverze po zhlédnutí) a informace o odmítnutí / opt out (označení toho, že uživatel si již nepřeje být oslovován).

Tyto cookies umožňují společnosti Google rozpoznat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu subjektu, který je zákazníkem Ads, a platnost tohoto souboru cookie uloženého na jeho zařízení ještě neuplynula, mohou společnost Google a daný zákazník zjistit, že daný uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Ads je přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads. V rámci shora uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou obzvlášť efektivní. Z užívání reklamních materiálů nedostáváme žádná další data; zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Prostřednictvím těchto použitých marketingových nástrojů Váš prohlížeč automaticky zahájí přímé spojení se serverem Google. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů, které jsou získány použitím tohoto nástroje společností Google, a informujeme Vás proto dle našeho nejlepšího vědomí: Integrováním konverze Ads získává společnost Google informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naše oznámení. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může si společnost Google Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu. 

2.3.1.2 Google Ads Remarketing (remarketing reklam Google)

Ve službě Google Ads využíváme funkci remarketingu. Tato funkce nám umožňuje uživateli inzerovat webové stránky na základě jeho zájmů na jiných webových stránkách v reklamní síti Google (ve vyhledávání Google nebo na Youtube, tzv. Google ads nebo na jiných stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, například nabízí uživateli to, oč se zajímá, či aby bylo možno zobrazit cílenou reklamu uživateli po návštěvě těchto stránek následující po prohlížení stránek jiných. Abychom toto mohli činit, Google ukládá cookie do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby nebo webové stránky Google v reklamní síti Google. Tato "cookie" slouží k zaznamenání návštěv těchto uživatelů. Číslo se používá k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče v konkrétním zařízení a nikoliv k identifikaci osoby; osobní údaje nejsou uloženy.

Výmaz:
Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, především zákazem externích cookies, nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů – třetích osob; b) vypnutím cookies pro sledování konverze, nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby byly cookies blokovány doménou www.googleadservices.com, https://www.google.cz/settings/ads, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; c) vypnutím zájmově orientované reklamy poskytovatelů, kteří se účastní samoregulační kampaně „O reklamě“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; d) trvalým vypnutím Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome ve Vašich prohlížečích prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odpovídajícím nastavením Vašich preferencí ohledně souborů cookie (klikněte zde). Mějte prosím na paměti, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této nabídky.

Příjemci:
Více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google naleznete v politice o ochraně soukromí. Tam naleznete i další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Více informací naleznete i na webové stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org. 

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Životnost cookie: 180 dní (uvedené se užije pouze pro cookies nastavené těmito webovými stránkami).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

2.3.2 Seznam Remarketing

Informace/účel:

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s..

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz. oddíl Cookie.

Doba životnosti cookie: 18 měsíců.

Právní základ: Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Google Tag Manager

Informace/účel:

Tato webová stránka využívá nástroj Google Tag Manager. Tato služba umožňuje správu webových tagů prostřednictvím rozhraní. Nástroj Google Tag Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že nejsou využívány žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Nástroj Google Tag Manager spouští jiné tagy, které v případě potřeby následně údaje shromažďují. Google Tag Manager však k těmto údajům přístup nemá. Pokud došlo k vypnutí (deaktivaci) na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává toto vypnutí v platnosti pro všechny sledovací tagy, jsou-li implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

Příjemci:

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR. Více informací o tomto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Právní základ: Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.5 Captchas

Informace/účel:

Tato webová stránka používá ve specifických případech Google reCAPTCHA v2, abychom se vyhnuli použití textových polí automatizovanými programy/roboty. Pomáhá tak podpořit bezpečnost našich webových stránek a zabraňuje spamování uživatelů. To je také naším oprávněným zájmem a splněním našich právních povinností.

Shromážděnými daty jsou informace o hardwaru a softwaru, jako jsou data zařízení a aplikací a výsledek kontrol integrity. Tato data budou odeslána do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Data nebudou Googlem použita pro personalizaci reklamy.

Další informace naleznete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Další dokumentaci naleznete zde: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Druh použité cookies: Typ A. Více informací naleznete v sekci Cookies

Příjemci:

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR. Více informací o tomto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Výmaz:

Životnost cookies: až 24 měsíců (to platí pouze pro cookies nastavené těmito webovými stránkami)

Právní základ:

plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování

Kromě naší webové stránky pouze jako zdroje informací nabízíme různé jiné aktivity/služby, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud využíváme smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo pokud bychom chtěli užívat Vaše údaje pro reklamní účely, předložíme Vám podrobné informace o příslušných procesech níže.

Externí poskytovatelé služeb byli naší společností pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

Vaše osobní údaje můžeme předat třetí straně, pokud nabízíme propagační akce, soutěže, dodávky nebo obdobné služby ve spolupráci s našimi partnery. Více informací získáte v okamžiku, kdy nám takové Vaše osobní údaje předáte nebo v rámci popisu služeb uvedeném níže.

Na rozdíl od článku 1.2. této politiky, společnost Beiersdorf není správcem osobních údajů pro služby, které již byly uvedeny jako část komunikace jiným způsobem. Proto, pokud se odkazuje ta kteroukoliv část této politiky, avšak je v rámci dané služby (například spotřebitelské akce, marketingové aktivity, soutěže apod.) uveden správce jiný, je tato osoba správcem odpovědným za zpracování ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu služby níže.

Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 15 let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 15 let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Pokud je udělen souhlas pro některou z níže uvedených aktivit, subjekt přijetím této politiky souhlasí a prohlašuje, že je řádně seznámen s dále uvedenými informacemi.

3.1. Kontakty

Účel/informace:

Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy.

Pokud se na nás telefonicky obrátíte, můžeme Vás požádat o souhlas s nahráváním hovoru pro účely zlepšení našich služeb a školení našich zaměstnanců. Pokud budete souhlasit, budeme zpracovávat všechny informace, které s námi budete sdílet v průběhu našeho hovoru (obsah komunikace, případná citlivá data, která nám sdělíte (údaje o zdravotním stavu), stejně tak jako Vaše telefonní číslo a jiné osobní údaje – více také viz článek 3.2.

Při zpracování údajů vzniklých v průběhu komunikace máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s právními požadavky, pro vnitřní ověření nebo v souladu s příslušnou žádostí o komunikaci.

Příjemci a zdroje: 

Dále zpracováváme vaše údaje ve skupině Beiersdorf za účelem prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení, hodnocení a řízení rizik, pro interní komunikaci a pro odpovídající administrativní účely. Pokud jste obchodním partnerem, budeme údaje o Vás porovnávat proti zveřejněnému seznamu klamavých dodavatelů (např. varovné seznamy Světové organizace duševního vlastnictví) abychom učinili informované rozhodnutí o spolupráci a případné platbě. V takových případech budeme také průběžně kontrolovat bonitu pro vybrané případy (např. uzavírání smluv). Našim oprávněným zájmem je minimalizace finančních rizik. Za tímto účelem spolupracujeme s úvěrovými agenturami, od kterých získáváme potřebné údaje. Za tímto účelem předáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje úvěrovým agenturám. 

V případě dotazů spotřebitelů prostřednictvím interního nástroje pro správu spotřebitelů budou osobní údaje po dvou letech vymazány. Výjimečně budou údaje uchovávány déle, pokud jsou údaje nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků, ne však déle než tři roky.

Pokud jste obchodním zákazníkem nebo partnerem, může být nutné v rámci transakce společnosti předat Vaše osobní údaje potenciálním kupujícím. V průběhu due diligence jsou obvykle zpracovávány anonymizované údaje. V konkrétních jednotlivých případech však může být nutné zpracovávat osobní údaje. Náš oprávněný zájem spočívá v provedení transakce společnosti.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).

Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Doba uchování/výmaz: Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (do dvou let od poslední zaslané zprávy), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání či oprávněného zájmu dle této politiky.

Doba uchování nahrávek telefonických rozhovorů činí maximálně 90 dní.

K tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s článkem 4 této politiky. 

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a), f) GDPR  (včetně případného souhlasu s uchováním nahrávky telefonického rozhovoru);

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (pokud to vyplývá z obsahu rozhovoru);

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

zpracování je nezbytné pro účely shora uvedených oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2. Kontaktování prostřednictvím telefonní linky pro dotazy

Účel/informace: 

Když se na nás obrátíte telefonicky - prostřednictvím telefonní linky pro dotazy, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Zároveň budeme uchovávat záznam uskutečněného hovoru za účelem zkvalitnění našich služeb. Zpracování osobních údajů je činěno na základě Vašeho souhlasu, s tím, že nejste povinni osobní údaje předat a souhlas poskytnout. Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, můžete se na nás obrátit písemně prostřednictvím kontaktních údajů.

Příjemci: 

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).

Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Doba uchování/výmaz:

Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (do dvou let od poslední zaslané zprávy), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání či oprávněného zájmu dle této politiky. Záznam uchováme nejdéle po dobu 90 dní.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 3.3. Užití fotografií z akcí

Účel/informace: 

Beiersdorf uchovává pořízené fotografie či audiovizuální záznamy (dále jen „záznam), pokud je o tom subjekt informován v rámci vstupenky na akci/vstupu na akci nebo například u propagačního stánku příslušným oznámením a akceptací této informace s tím projeví souhlas s užitím záznamu dle ust. § 84 a násl. 

Při užití fotografií nedochází ke specifickému a systematickému zpracování osobních údajů, k fotografiím nejsou žádné další údaje přiřazovány.

Účelem pořízení záznamu je zachycení dané akce pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro návštěvníky akce, možnost účastníků se na fotkách a videích nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost účastníků si svoji fotografii stáhnout a uložit, a zveřejnění reportáže a galerie fotografií z akcí.

Souhlas s pořízením záznamu zahrnuje oprávnění Beiersdorf záznam zveřejnit a užít na propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně letáčky, noviny, plakáty, tištěná propagace, katalog partnerům a další), na síti Internet, zahrnující mimo jiné webové stránky www.nivea.cz a sociální sítě Instagram, Youtube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci dané akce. Z akce bude pořízen sestříhaný audiovizuální záznam, který bude Beiersdorf prezentován partnerům NIVEA akce. Souhlas zahrnuje oprávnění Beiersdorf záznam promítat na plátno, zobrazit na dalších akcích a jiných akcích Beiersdorf a dále záznam uchovávat pro interní evidenční účely Beiersdorf, včetně vyhodnocení dané akce a prezentace partnerům.

Beiersdorf je oprávněna v záznamu činit nezbytné úpravy a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky. Beiersdorf má právo, nikoli však povinnost záznam užít. Beiersdorf má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i Vaše jméno a příjmení, pokud jej sdělíte.

Doba:

Souhlas je udělen na dobu 5 let.  Dle § 89 občanského zákoníku platí, že bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

3.4. Personalistika a nábor

Účel/informace: 

Pokud nám zašlete životopis se zájmem o práci ve společnosti Beiersdorf nebo se účastníte některého konkrétního výběrového řízení pro nábor nových zaměstnanců Beiersdorf, budeme uchovávat pouze ty informace, které potřebujeme k zajištění náboru po nezbytnou dobu. Pro nábor potřebujeme obvykle identifikační a kontaktní údaje, životopis v české a anglickém jazyce a informace o pracovních zkušenostech, vzdělání a certifikátech.

Více informací o náboru je uvedeno zde.

Doba uchování/výmaz:

Zpracování probíhá po dobu trvání výběrového řízení a u třech nejlepších kandidátů šest měsíců poté ledaže je udělen souhlas na dobu delší. 

Právní základ:

Provedení opatření pro uzavření smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.5. Kosmetovigilance

Účel/informace:

V případě, že nám nahlásíte jakékoliv nežádoucí účinky kosmetických výrobků, budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem posouzení závažnosti nežádoucího účinku a jeho případném nahlášení místně příslušné krajské hygienické stanici, tedy za účelem splnění právní povinnosti nahlašování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků dle článku 23 nařízení (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích. Uvedené zahrnuje rovněž vedení nezbytné dokumentace pro vedení systému sledování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků (tzv. kosmetovigilance).

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).    Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů nebo jsou (navíc) součástí štítu EU-U.S.A. na ochranu soukromí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs 

Doba uchování/výmaz:

Data jsou uchována v celém rozsahu po dobu jednoho roku z důvodu nezbytné komunikace s orgánem dozoru za účelem splnění právní povinnosti dle nařízení o kosmetických přípravcích a následně jsou pseudonymizována a dále uchována bez přiřazení ke konkrétní osobě bez jakýchkoliv kontaktních údajů pouze v rozsahu hlášení závažného účinku Krajské hygienické stanici. Po ukončení zpracování je uchován na základě oprávněného zájmu (viz níže) nezbytný rozsah dokumentace za účelem prokázání splnění právní povinnosti orgánu dozoru dle nařízení o kosmetických přípravcích.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.6. Obchodní partneři a odběratelé

Účel/informace:

V případě, že je fyzická či právnická osoba obchodním partnerem společnosti Beiersdorf nebo má s touto uzavřenou jakoukoliv smlouvu nebo došlo ke vzniku jiného závazkového vztahu, budou tyto údaje a příslušná dokumentace zpracována a uchována. U odběratelů Beiersdorf včetně maloobchodních odběratelů Beiersdorf či smluvních partnerů Beiersdorf rovněž dochází k uchování sestav odběrů za účelem sledování a vyhodnocování odbytu, podpory prodeje a sledování trhu.

V případě, že s fyzickou nebo právnickou osobou jednáme o uzavření smlouvy, nebo je tato již uzavřena, můžeme pravidelně kontrolovat Vaši kredibilitu včetně existence případných insolvenčních řízení v insolvenčním rejstříku. Jedná se o náš oprávněný zájem na minimalizaci finančního rizika.

Příjemci: 

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).

Pro účel kontroly kredibility můžeme využít dodavatelské agentury, od kterých nezbytné údaje (informace o insolvenčních řízeních a kredibilitě) obdržíme.

Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů nebo jsou (navíc) součástí štítu EU-U.S.A. na ochranu soukromí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Doba uchování/výmaz:

Veškeré smlouvy jsou uchovány po dobu jejich trvání, případně po dobu trvání práv/závazků z takového právního jednání vyplývajících. Sestavy odběrů jsou uchovány po dobu dvou let. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu může subjekt podat námitky postupem dle článku 4.

Právní základ:

Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.7. Oprávněný zájem správce na ochraně svých práv

Účel/informace:

Beiersdorf uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu, učiněné právní úkony subjektů a případnou další nezbytnou dokumentaci pro ochranu svých práv, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru.

Beiersdorf například musí prokázat orgánu dozoru, že i v minulosti učiněné aktivity byly prováděny v souladu s právní úpravou. Může se také stát, že odvoláte již udělený souhlas a Beiersdorf bude muset i zpětně prokázat, že zpracování bylo do odvolání souhlasu prováděno na základě právního titulu. Uchování nezbytné dokumentace pro tento účel probíhá vždy odděleně a bezpečně.

Doba uchování/výmaz:

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení).

Doba se odvíjí od obecné promlčecí doby a rovněž možnosti orgánu dozoru učinit kontrolu zpětně až tři roky. Proti tomuto zpracování je možno podat námitky dle článku 4 této politiky.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.8 Výzkumy (Rating and reviews)

Účel / Informace: 

Pokud se účastníte výzkumu nebo jiné obdobné aktivity, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s účelem popsaným v příslušném souhlase. Posbírané osobní údaje zahrnují otázky týkající se nastaveného účelu průzkumu a také sociálně-demografické informace o Vás. Můžete se výzkumu účastnit bez konkrétní identifikace Vaší osoby, pokud to není součástí uděleného souhlasu.V případě, že to požaduje daný průzkum, můžeme Vás požádat o souhlas ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jiných citlivých informací (např. údaje o zdravotním stavu, data týkající se typu pokožky pro posouzení pleti, fotografie apod.).

Poskytnutí údajů je vždy dobrovolné.

Je našim oprávněným zájmem, u uživatelů, kteří dobrovolně poskytli své názory či hodnocení ohledně produktů, zobrazení takových názorů/hodnocení v pseudonymizované podobě – zveřejnění na webu.

Veškerá data budou zveřejňována v souladu s podmínkami užití a pod uživatelským jménem/pseudonymem. Veškerá hodnocení/názory mohou být z naší strany zkontrolovány před zveřejněním a případně upraveny, zkráceny anebo odstraněny. Můžeme hodnocení odstranit, pokud by byla dotčena práva třetích strany anebo účinné právní předpisy. Více informací naleznete v Podmínkách užití. Máme také oprávněný zájem ověřit, že obsah není vytvářen automatizovaně, v rozporu s dobrými mravy anebo účinnými právními předpisy. Je možné, že obdržíte e-mail pro potvrzení Vaší e-mailové adresy, než budete přihlášen do uživatelského účtu.

Využité cookies: typ a. Více informací naleznete zde.

Příjemci:

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, smluvním dodavatelům (např. hosting, doručování, poskytovatelé služeb zpracování, dodavatelé pro ověření řádného obsahu) v souladu s požadovanými účely (k realizaci výzkumu).

Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů nebo jsou (navíc) součástí štítu EU-U.S.A. na ochranu soukromí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Výmaz/námitky:

Vaše osobní údaje budou po ukončení výzkumu zcela anonymizovány do anonymních statistik (viz podmínky účasti ve výzkumu), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení nebo stanoveným oprávněným zájmem dle této politiky. U registrovaných uživatelů budou údaje smazány anebo anonymizovány s výmazem uživatelského účtu anebo na základě žádosti o výmaz. Osobní údaje uživatelů, kteří obdrželi e-mail k potvrzení e-mailové adresy anebo nemají uživatelský účel budou vymazány nebo anonymizovány na základě požadavku k výmazu. Již zveřejněná hodnocení jsou obvykle viditelná pod zadanou přezdívkou/pseudonymem dokud není speciálně žádán výmaz.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Námitky / odvolání souhlasu nebo uplatnění dalších práv

Pokud jste dali souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Toto odvolání má vliv na přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů poté, co jste nám je předali.

Pokud je základem našeho zpracovávání Vašich osobních údajů oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete proti tomuto zpracovávání podat námitky.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění přímého marketingu, můžete rovněž kdykoliv podat námitky proti tomuto zpracování. Tento případ může například nastat, pokud zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené, avšak je potřebné pro obranu proti uplatněným nárokům. Pokud budete takovou námitku podávat, žádáme Vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to činili. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, situaci přezkoumáme, a buď zastavíme či upravíme zpracovávání údajů, nebo Vám sdělíme naše vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých budeme ve zpracovávání pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoli podávat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat (provádění přímého marketingu). Na základě těchto námitek bude provádění přímého marketingu ukončeno.

O svých námitkách nás můžete informovat na níže uvedených kontaktech na konci tohoto článku.

Při veškerém zpracování máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na to, aby Vám Beiersdorf bez zbytečného odkladu předal informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech.

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli Beiersdorf a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

6. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Beiersdorf osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7. Další práva 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Beiersdorf nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je v některých případech prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní. O ukončení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv požádat také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz. Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

Veškerá práva můžete uplatnit na těchto kontaktech: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com.

Vaše stížnosti a jiné požadavky týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž směřovat na:osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů Beiersdorf má následující kontakt: dpo.prague(at)beiersdorf.com

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

5. Závěrečné informace

Tuto politiku můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte tuto politiku, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Společnost Beiersdorf je oprávněna v případě potřeby politiku změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování již odsouhlaseného, resp. započatého na základě jiného právního titulu.   

Verze politika: listopad 2021.