Klíčové hodnoty

Následující čtyři Klíčové hodnoty utvářejí naši firemní kulturu od samého začátku a  hrají významnou roli i v současnosti. Slouží  jako maják díky jemuž všichni zaměstnanci společnosti Beiersdorf uznávají stejné hodnoty a "hovoří jedním jazykem".  Navíc  slouží jako vodítko pro naše každodenní chování  a jednání a také jako standard, s nímž se sami můžeme poměřovat.  

 

  • Péče – chováme se zodpovědně vůči našim kolegům, zákazníkům, značkám, naší společnosti a našemu životnímu prostředí.
  • Jednoduchost – usilujeme o srozumitelnost a jednotnost, rozhodujeme se rychle a účelně a zaměřujeme se na to, co je podstatné. 
  • Odvaha – volíme si odvážné cíle, přebíráme iniciativu, učíme se ze svých chyb a vidíme změnu jako příležitost. 
  • Důvěra – říkáme, co si myslíme, plníme sliby a chováme se k ostatním s úctou.