Naše dlouhodobá strategie: C.A.R.E.+

Beiersdorf je výjimečnou společností, a to v mnoha ohledech. Vždyť už téměř 140 let pomáháme lidem z celého světa, aby se cítili dobře ve svém těle. Vše, co děláme, se točí okolo Péče (CARE). Právě důraz na péči nám pomáhá dosahovat úspěchů a rozhodně jednat v okamžicích, kdy je to třeba. Máme dlouhodobou strategii C.A.R.E.+, která představuje a popisuje naše závazky, 5 strategických priorit, ale i naši ctižádost vytvářet dlouhodobé hodnoty pro jednotlivce i pro celou společnost. Díky strategii C.A.R.E.+ nikdy neustrneme.

Pod zkratkou C.A.R.E.+ se v angličtině ukrývají výrazy Courage, Aspiration, Responsibility, Empathy (tedy Odvaha, Ambice, Zodpovědnost, Empatie). 
Na tyto 4 atributy spoléháme, myslíme na ně při naší práci a využíváme jich jako našich konkurenčních výhod.