Politika ochrany soukromí

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ!

Pro nás není důležitá pouze péče o Vaši pokožku a její ochrana. Velkou váhu přikládáme i ochraně Vašich osobních údajů. Respektujeme proto Vaše soukromí a byli bychom rádi, kdybyste nám v tomto ohledu mohli důvěřovat, pokud jde o ochranu údajů, stejně jako když jde o péči o pokožku. Vždy Vás transparentním způsobem informujeme o tom, na co Vaše údaje potřebujeme a zda a jak dlouho je budeme uchovávat.

1. Obecné informace

Účelem této politiky ochrany soukromí (dále jen jako „politika“) je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb.

Webovou stránkou se rozumí stránka www.beiersdorf.cz, jejímž provozovatelem je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále také jako „my“ nebo „Beiersdorf“).

1.1. Zpracování osobních údajů

Osobními údaji (zkráceně také jako data nebo údaje) ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické. 

1.2. Správce

Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je správce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5  (viz. imprint).

Kontaktní údaje správce jsou:

1.3. Práva subjektu údajů

Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

 • právo na přístup;
 • právo na opravu a výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů; a
  právo vznášet námitky.

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Více o právech a způsob jejich uplatnění naleznete v článku 4 této politiky.

V některých případech Vás pro uplatnění Vašeho práva můžeme požádat o identifikaci, resp. prokázání, že se jedná o Vás. Více informací o zpracování Vašich údajů, které probíhá, pokud se na nás obrátíte, naleznete v odstavci 3.1 této politiky.

1.4. Příjemci (obecné informace)


Kromě příjemců, kteří jsou uvedeni v odstavci o příjemcích každé části níže, předáváme shromážděné údaje příslušným interním oddělením ke zpracování a dalším přidruženým společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, smluvním zpracovatelům v souladu s potřebností pro daný účel. 

Pokud je to nutné, užívá Beiersdorf ke zpracování tyto kategorie zpracovatelů: 

Přepravní společnosti
Marketingové společnosti
Účetní společnosti
Auditorské společnosti
Společnosti poskytující právní služby
Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním
Společnosti poskytující IT služby
Společnosti zabývající se internetovým marketingem
Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů
Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů
Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací
Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci


Údaje také předáváme následujícím příjemcům:

-Poskytovatelé platformy/hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rozhodnutí o přiměřenosti rovněž vztahuje. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

-Poskytovatelé analytických služeb budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje konkrétní rozhodnutí o odpovídající ochraně, se pak také aplikuje dané rozhodnutí. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

-Poskytovatelé služeb IT podpory budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje konkrétní rozhodnutí o odpovídající ochraně, se pak také aplikuje dané rozhodnutí. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Orgány dozoru: V případě, že to vyžaduje právní povinnost, mohou být údaje, které jsou pro splnění povinnosti nutné, předány orgánům dozoru nebo jiným oprávněným autoritám, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti).

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

Během návštěvy a užívání naší webové stránky již shromažďujeme osobní údaje. V této sekci naleznete více informací o procesech a nástrojích specifických pro web, zejména od externích partnerů. Další informace o procesech, které se mohou vyskytnout i v offline kontextu, naleznete v části 3.

2.1 Hosting

Účel/Informace:

Když navštěvujete a využíváte naši webovou stránku pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost.

Používané cookies: typ A. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

-Poskytovatelé platformy/hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rozhodnutí o přiměřenosti rovněž vztahuje. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

-Poskytovatelé služeb IT podpory budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje konkrétní rozhodnutí o odpovídající ochraně, se pak také aplikuje dané rozhodnutí. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz: Výmaz souborů o připojení se k webu probíhá po sedmi dnech.

Právní základ: oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2 Přihlašovací funkce

Tato webová stránka poskytuje různé přihlašovací funkce popsané dále.

 

2.2.1 Centralizovaný přihlašovací profil

Účel/informace:

Tato webová stránka vám může poskytnout centralizovaný přihlašovací profil, pokud je tato funkce na této webové stránce aktivována a obsahuje samostatný souhlas během procesu registrace: Při registraci vám společnost Beiersdorf AG poskytuje možnost vytvořit si účet s heslem (přihlašovací profil). Tento přihlašovací profil bude vytvořen v centralizované databázi přihlašovacích profilů značky a ověří, že jste platným vlastníkem účtu a/nebo emailové adresy. Tato přihlašovací databáze je obecně připojena pouze ke službě, do které se registrujete, a zpracovává pouze ověřovací část vašeho přihlašovacího profilu. Přihlašovací profil bude proto předán příslušné místní společnosti Beiersdorf, pro kterou službu požadujete.

Pokud požadujete další služby jiné společnosti Beiersdorf (např. registrace přihlašovacího profilu pro web v jiné zemi), váš přihlašovací profil vč. hesla lze volitelně znovu použít pro vaši požadovanou službu v rámci jedné značky.

Použité soubory cookie: Typ A. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Správce:

Za centralizovaný profil odpovídá Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburk, Německo.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Dataprotection[at]Beiersdorf.com nebo na poštovní adrese správce k rukám „pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Příjemci:

Poskytovatel platformy/hostingu. Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně, se rovněž vztahuje toto rozhodnutí. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Smazání/odvolání souhlasu:

Váš přihlašovací profil bude automaticky smazán, jakmile smažete svůj účet na registrovaném webu, pokud to není v rozporu s naší právní povinností anebo nastaveným oprávněným zájmem. V případech, kdy jste pomocí tohoto přihlašovacího profilu registrováni k více než jednomu účtu místní značky, bude váš přihlašovací profil smazán, jakmile budou smazány vaše účty místní značky. K automatickému smazání účtů místních značek obecně dochází po 24 měsících nečinnosti.

V případě, že jste vytvořili pouze tento přihlašovací profil bez registrace k účtu místní značky, bude tento přihlašovací profil do jednoho dne automaticky smazán.

Právní základ:

Článek 6 (1) a) GDPR (souhlas; centralizovaný přihlašovací profil)

 

2.2.2 Sociální login

Účel/informace:

Pro registraci a přihlášení ke svému účtu máte také možnost autentizace za pomoci Vašeho stávajícího profilu na jedné z následujících sociálních sítí Facebook, Twitter, Apple nebo Google a nakonec se zaregistrovat nebo přihlásit.

Za tímto účelem naleznete na registrační stránce nebo přihlašovací stránce odpovídající symboly příslušných sociálních sítí podporovaných naším webem. Před navázáním připojení k sociálním sítím musíte výslovně souhlasit s níže popsaným zpracováním a přenosem údajů:

Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové vyskakovací okno, do kterého se musíte přihlásit svými přihlašovacími údaji k sociální síti. Po úspěšném přihlášení vás poskytovatel sociální sítě informuje, které údaje nám budou předány k ověření v rámci procesu registrace nebo přihlášení. Pokud jste s tímto přenosem dat souhlasili, vyplní se námi požadovaná pole pro registraci předávanými údaji. Údaj, který potřebujeme pro registraci nebo přihlášení, je vaše e-mailová adresa.

Pouze po vašem výslovném souhlasu s použitím přenášených a požadovaných údajů budou vaše údaje uloženy a použity pro účely uvedené v této Politice ochrany soukromí. Mezi vaším účtem vytvořeným u nás a vaším účtem na odpovídající sociální síti neexistuje žádné spojení mimo proces ověření.

Aby bylo možné provést proces ověření registrace a přihlášení, je vaše IP adresa předána příslušnému poskytovateli sociální sítě. Nemáme žádný vliv na účel a rozsah shromažďování údajů a na další zpracování údajů příslušnými poskytovateli sociálních sítí.

Správce:

V případě, že je tato funkce poskytována v rámci funkce centralizovaného přihlašovacího profilu: Za tuto funkci sociálního přihlášení odpovídá Beiersdorf AG,Unnastr. 48, 20253 Hamburk, Německo.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Dataprotection[at]Beiersdorf.com nebo na poštovní adrese správce k rukám „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Pro všechny ostatní případy správcem osoba dle článku 1.2 výše.

Příjemci/Zdroje:

Hlavní poskytovatelé služeb:

-Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko

-Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

2.3 Cookies/Nástroje

Kromě shora uvedených údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy a užívání naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie jako pixely (dále jen „cookies“ anebo „cookies/nástroje“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies následně předány buď na naši webovou stránku (dále jen „vlastní cookies“ anebo „cookies první strany“) nebo na jinou webovou stránku, k níž cookies patří (dále jen „cookies třetích stran“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka může poznat, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili ji prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec shora uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo bude-li to nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabízena a která je Vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

 • Typ A: Technické cookies – pro zajištění požadované služby. (Není nutný souhlas podle zákona o elektronických komunikacích a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58 ES).
 • Typ B: Funkční a Výkonnostní – Nástroje pro měření výkonu/atraktivity našich webových stránek a pro poskytování dalších dodatečných (personalizovaných) funkcí.
 • Typ C: Marketing – Nástroje napříč weby pro marketingové profilování založené na chování uživatelů.

Více informací o nastavených a užívaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v této politice o ochraně soukromí.

Prosím vezměte na vědomí, že veškeré zmíněné nástroje nemusí být nutně používány nepřetržitě.

2.3.1 Consentmanager CMP – Platforma pro získávání souhlasů

Účel/Informace:

Tato webová stránka používá nástroj pro správu souhlasu „Consentmanager“ (www.consentmanager.net) k získání souhlasu se zpracováním osobních údajů a používáním cookies nebo jiných podobných nástrojů. S pomocí „Consentmanager“ máte možnost udělit souhlas s určitými funkcemi našich webových stránek, např. pro účely integrace externích prvků, integrace streamovaného obsahu, statistické analýzy, měření a personalizované reklamy. S pomocí „Consentmanager“ můžete udělit nebo odmítnout svůj souhlas pro všechny nebo jednotlivé účely nebo funkce. Nastavení, které jste provedli, lze také následně změnit. Účelem integrace „Consentmanager“ je nechat uživatele našich webových stránek rozhodovat o výše uvedených funkcích a v rámci dalšího využívání našich webových stránek nabídnout možnost změny již provedených nastavení. Pomocí „Consentmanager“ se zpracovávají osobní údaje a informace z Vašich koncových zařízení, jako je IP adresa. Zpracováním údajů nám consentmanager pomáhá plnit naše zákonné povinnosti (např. povinnost poskytnout důkazy). Naše zájmy při zpracování spočívají v ukládání uživatelských nastavení a preferencí s ohledem na používání cookies a dalších funkcí. „Consentmanager“ ukládá data tak dlouho, dokud je uživatelské nastavení aktivní.

Poskytnutí vašich osobních údajů je vyžadováno pro plnění smlouvy nebo situace obdobné smlouvě. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Pokud nebudou vaše osobní údaje poskytnuty, nemůžete popisovanou službu využívat.

Cookies/nástroje: typ A. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavním poskytovatelem služeb je Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz:

Údaje budou vymazány po 13 měsících. Výběr, který jste provedli (souhlas/nastavení), bude uložen po dobu jednoho roku a lze jej zobrazit zde. Svou volbu můžete vždy smazat odstraněním souborů cookie v prohlížeči.

Právní základ:

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (situace podobná plnění smlouvy)čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem na prokázání plnění právní povinnosti)

2.3.2 Google Analytics

Účel/Informace

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Nastavení Google Analytics námi bylo změněno pouze na měřící funkce, pokud nebyl udělen separátní souhlas pro další marketingové/reklamní funkce.

Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Soubory cookies nastavené Google Analytics jsou cookies první strany, což znamená, že údaje hodnoty cookies budou odlišné pro každého zákazníka (tzn. není zde jednotné identifikační číslo cookies Google Analytics pro všechny weby). Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že Google Analytics byla na této webové stránce rozšířena, aby zahrnovala i kód “gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymizovaného nahrávání IP adres (tzv. maskování – IP masking). Vzhledem k anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google na území EU a na území smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google tyto informace využívá v našem zastoupení k analýze toho, jak užíváte tuto webovou stránku, a to pro potřeby reportingu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics není slučována s dalšími daty Google.

Používáme Google Analytics k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Kromě toho získáváme informace o funkčnosti našich stránek (například pro zjištění problémů s navigací).V konfiguraci Google Analytics jsme zajistili, že společnost Google přijímá tato data jako zpracovatel, a proto nesmí tato data používat pro své vlastní účely. Konfigurace „Inzertní funkce Google Analytics“ je na tom nezávislá a je popsána v příslušné části níže za předpokladu, že je také použita na tomto webu.

Cookies/nástroje: typ B. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podmínky poskytování služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Obecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jakož i politika o ochraně soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodnou ochranu jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. V případě, že třetí země podléhá rozhodnutí o adekvátní ochraně, taková rozhodnutí se rovněž aplikují. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím nastavení cookies.

Životnost cookies: 12 měsíců (toto se vztahuje pouze na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximální doba uchovávání použitých cookies: až 26 měsíců.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3.3 Matomo

Účel/informace:

Tato stránka používá Matomo k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Pomáhá nám zajistit správné fungování webu zejména kontrolou funkčnosti webu (např. pro zjištění problémů s navigací webu nebo zajištění dostatečné kapacity serveru). Získané statistiky nám také umožňují vylepšovat naše webové stránky a učinit je pro vás jako uživatele zajímavějšími. Vaše IP adresa bude automaticky anonymizována.

Soubory cookie/nástroje: Typ B. Další informace naleznete v části „Cookies“.

Příjemci:

Poskytovatel platformy/hostingu

Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž aplikuje toto rozhodnutí. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Smazání/odvolání souhlasu:

Shromážděné osobní údaje budou po jednom dni vymazány. Vaše IP adresa bude okamžitě anonymizována. Tento nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení souborů cookie zde

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 (a) GDPR (souhlas) 

2.3.4  Google Ads (dříve Google Adwords)

Účel/Informace:

Konverze Google Ads Conversion (Konverze reklam Google)

Využíváme služeb Google Ads, abychom Vás upozornili na naše atraktivní nabídky, s využitím reklamních materiálů (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Chceme Vám ukázat reklamy, které Vás mohou zajímat, abychom pro Vás naši webovou stránku učinili zajímavější a zajistili spravedlivou kalkulaci reklamních nákladů.

Reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. Pro tyto účely užíváme soubory cookies těchto reklamních serverů, prostřednictvím kterých lze měřit určité parametry pro hodnocení úspěchu, například vkládání reklam nebo kliky uživatelů. Pokud se na naši stránku dostanete prostřednictvím reklamy Google (Google ad), uloží Google Ads na Vašem zařízení soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle po 30 dnech uplyne, přičemž tyto soubory nejsou určeny k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. Pokud jde o tento soubor cookie, jsou jako hodnoty pro analýzu obvykle ukládány unikátní identifikátor cookies, počet reklamních zobrazení (impresí) na umístění (frekvence), poslední zobrazení/imprese (relevantní pro postview konverze / konverze po zhlédnutí) a informace o odmítnutí / opt out (označení toho, že uživatel si již nepřeje být oslovován).

Tyto cookies umožňují společnosti Google rozpoznat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu subjektu, který je zákazníkem Ads, a platnost tohoto souboru cookie uloženého na jeho zařízení ještě neuplynula, mohou společnost Google a daný zákazník zjistit, že daný uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Ads je přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads. V rámci shora uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou obzvlášť efektivní. Z užívání reklamních materiálů nedostáváme žádná další data; zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Prostřednictvím těchto použitých marketingových nástrojů Váš prohlížeč automaticky zahájí přímé spojení se serverem Google. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů, které jsou získány použitím tohoto nástroje společností Google, a informujeme Vás proto dle našeho nejlepšího vědomí: Integrováním konverze Ads získává společnost Google informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naše oznámení. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může si společnost Google Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu.

Google Ads Remarketing (remarketing reklam Google)

Ve službě Google Ads využíváme funkci remarketingu. Tato funkce nám umožňuje uživateli inzerovat webové stránky na základě jeho zájmů na jiných webových stránkách v reklamní síti Google (ve vyhledávání Google nebo na Youtube, tzv. Google ads nebo na jiných stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, například nabízí uživateli to, oč se zajímá, či aby bylo možno zobrazit cílenou reklamu uživateli po návštěvě těchto stránek následující po prohlížení stránek jiných. Abychom toto mohli činit, Google ukládá cookie do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby nebo webové stránky Google v reklamní síti Google. Tato "cookie", slouží k zaznamenání návštěv těchto uživatelů. Číslo se používá k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče v konkrétním zařízení a nikoliv k identifikaci osoby; identifikační osobní údaje nejsou uloženy.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž uplatní toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím nastavení cookies.

Životnost cookies: 180 dní (uvedené se užije pouze pro cookies nastavené těmito webovými stránkami).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

2.3.5 Inzertní funkce Google Analytics

Tato webová stránka také využívá rozšířené funkce Google Analytics (inzertní funkce Google Analytics). Inzertní funkce Google Analytics zahrnuje tyto prvky implementované na webové stránce:

 • Přehledy zobrazení v obsahové síti Google
 • Google Analytics demografické přehledy a přehledy zájmů
 • Remarketingové segmenty publika na základě údajů o konkrétním chování, demografických údajích a zájmech, sdílení těchto seznamů se službou Google Ads
 • Integrované služby, které vyžadují, aby služba Google Analytics shromažďovala data pro reklamní účely, včetně shromažďování údajů prostřednictvím reklamních souborů cookie a identifikátorů

V rámci optimalizace našich webových stránek využíváme vlastní soubory cookies (např. soubory cookies Google Analytics) a cookies a identifikátory Google.Používané cookies/nástroje: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž uplatní toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím nastavení cookies.

Životnost: až 12 měsíců (uvedené se vztahuje pouze na cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3.6 Adform

Informace/účel:

Tyto webové stránky používají nástroj Adform pro online marketing od firmy Adform A/S Denmark. Adform používá na našich webových stránkách sledování pomocí souborů cookie a podobných technologií sledování na základě ID (krátký soubor cookie). Soubor cookie Adform je na našich webových stránkách umístěn, jakmile k tomu udělíte souhlas. Soubor cookie společnosti Adform bude umístěn také v případě, že si prostřednictvím společnosti Adform zobrazíte naši reklamu umístěnou na webových stránkách třetích stran a udělili jste souhlas se soubory cookie na těchto webových stránkách. 

Optimalizace a personalizace reklamních kampaní pro zákazníky společnosti Adform, včetně nás. Soubor cookie Adform shromažďuje následující údaje od nás nebo našich reklamních materiálů: ID souboru cookie, typ zařízení / ID, čas kliknutí na webovou stránku nebo reklamní nosič, URL webové stránky nebo reklamního nosiče, informace automaticky odeslané vaším zařízením (včetně nastavení jazyka, IP adresy, demografických údajů) údaje o zájmech, sociodemografické údaje spojené se souborem cookie nebo jiným ID. 

Cookie/Nástroje: Typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Adform A/S, Denmark.

Společné správcovství:

My a společnost Adform jsme společnými správci shromažďování osobních údajů a jejich poskytování společnosti Adform prostřednictvím souboru cookie Adform je činěno společnými správci. Dohoda mezi námi stanoví, kdo je odpovědný za dodržování určitých povinností v oblasti ochrany údajů a kdo je odpovědný za následné kroky v souvislosti s vašimi právy na ochranu údajů. Společnost Adform odpovídá za reakci na vaše žádosti a za vaše práva týkající se ochrany údajů (např. povinnost poskytovat informace, vaše právo vznést námitku atd.). Chcete-li uplatnit svá práva, můžete společnost Adform kontaktovat na následujícím odkazu: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Ohledně práv můžete kontaktovat také nás. Svůj souhlas se soubory cookie můžete kdykoli a bez udání důvodu odvolat, a to tak, že kontaktujete společnost Adform nebo deaktivujete nástroje, jak je uvedeno níže. Pokud společnost Adform zpracovává údaje pro své vlastní účely, je jediným správcem údajů a je výhradně odpovědná za optimalizaci reklamních kampaní a cílových skupin. Společnost Adform bude analyzovat údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a ID, aby mohla jménem zákazníků společnosti Adform (včetně nás) poskytovat cílené reklamní nákupy, jak je podrobně uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adform. Klikněte zde [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] pro další informace o zpracování údajů společností Adform, včetně informace, kdy společnost Adform vaše údaje vymaže.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.]

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím nastavení cookies.

Doba životnosti cookie: až 180 dní po poslední interakci (uvedené platí jen pro cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Maximální doba uchování dat: až 13 měsíců.

Právní základ: Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

2.3.7 Platforma pro správu dat (Salesforce Audience Studio/Krux)

Informace/účel:

Tato webová stránka používá nástroj na soustředění návštěvníků webových stránek v rámci jednej platformy, aby mohla segmentovat používání kampaní a získávat statistiky o výkonnosti kampaně. Diferenciace návštěvníků je založená na jedinečném ID (cookies nebo lokální uložiště). Tento nástroj také poskytuje možnost, že jednotlivé informace o produktu / marketingu na webových stránkách třetích stran mohou být zveřejněné na základě návštěvy na našich webových stránkách. Údaje mohou obsahovat informace o tom, jak uživatel přišel na webovou stránku a jak se s ní uživatel integroval. Prohlížeče automaticky odesílají určité standardní informace na všechny webové stránky, které uživatel navštíví, například adresu IP, nastavení typu a jazyka prohlížeče, časy přístupu a zprostředkující adresy webových stránek. Tento nástroj navíc poskytuje možnost připojit údaje o návštěvnících webových stránek (i mezi zařízeními) k našim registrovaným uživatelům, pokud je uživatel přihlášen a souhlasí s tím.

Další informace naleznete zde: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Cookie/Nástroje: Typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: salesforce.com Germany GmbH, Německo

Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž uplatní toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Osobní údaje, které tento nástroj shromažďuje, se odstraní nejvýše 6 měsíců od nečinnosti. Souhlas je možné kdykoliv odvolat s účinností do budoucna v rámci nastavení souborů cookies.

V případě registrovaných uživatelů a s příslušným souhlasem mohou být údaje propojené s uživatelským profilem. Podle toho poté platí pravidla odstranění uživatelského profilu (např. věrnostního programu).

Doba životnosti cookie: až 6 měsíců (uvedené platí jen pro cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3.8 Sociální pluginy

Informace/účel:

Na našich webových stránkách jsou používány sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí (Facebook, Twitter, Pinterest), zejména tlačítka „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“ Facebooku, jehož webovou stránku facebook.com provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Tyto pluginy jsou obvykle označeny logem Facebooku.

Kromě Facebooku užíváme pluginy z „Twitter“ (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovatel: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street , Dublin, Irsko).

Z důvodu ochrany osobních údajů jsme se záměrně rozhodli nevyužívat na našich webových stránkách přímé pluginy sociálních sítí. Místo toho využíváme řešení „Shariff“. S pomocí Shariff si můžeme sami určit, kdy a zda budou údaje předávány provozovateli příslušné sociální sítě. Z tohoto důvodu neprobíhá v okamžiku, kdy si naši webovou stránku otevřete, žádné automatické předávání údajů na sociální sítě typu Facebook, Twitter ani Pinterest. Údaje budou předány sociálním sítím pouze v případě, že aktivně kliknete na tlačítko příslušné sociální sítě. V takovém případě zahájí Váš webový prohlížeč spojování na servery příslušné sociální sítě. Kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Předat“, „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“) souhlasíte, že Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery příslušné sociální sítě a předá údaje o užívání příslušnému provozovateli dané sociální sítě a naopak. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit povahu a rozsah údajů, které jsou následně shromažďovány těmito sociálními sítěmi.

Poskytovatelé sociální sítě uchovávají údaje, které o Vás shromáždí, jako profily uživatelů a následně je využívají pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto vyhodnocování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely zastoupení poptávkově spravedlivé reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podávat námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo můžete realizovat tak, že se obrátíte na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím těchto pluginů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a činit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

Příjemci:

Hlavní poskytovatelé služeb:a)   Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irskob)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; c)   Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA); Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz: Výmaz je odpovědností hlavních poskytovatelů služeb.

Právní základ: Souhlas dle článku 6 (1) písm. a) GDPR.

2.3.9 YouTube-Videa

Informace/účel:

Součástí naší webové stránky jsme učinili i videa na YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. Všechna tato videa jsou integrována v „rozšířeném módu ochrany údajů“, což znamená, že pokud nekliknete na videa, abyste zahájili jejich přehrávání, nebudou YouTube předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Teprve v okamžiku, kdy videa přehrajete, budou údaje uvedené v následujícím odstavci předány YouTube. Tento datový přenos nemůžeme žádným způsobem ovlivnit.

Přehráním videa získá YouTube informace o tom, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší webové stránky a může umístit další nástroje pro marketingové účely. Jste-li zalogováni na Google, budou Vaše informace přímo přidruženy k Vašemu účtu. 

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Cookie/Nástroje: Typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Výmaz je odpovědností hlavního poskytovatele služby. Nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookie.

Právní základ: souhlas dle článku 6 (1) písm. a) GDPR.

2.3.10 Google Tag Manager

Informace/účel:

Tato webová stránka využívá nástroj Google Tag Manager. Tato služba umožňuje správu webových tagů prostřednictvím rozhraní. Nástroj Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že nejsou využívány žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné identifikační osobní údaje. Nástroj Google Tool Manager spouští jiné tagy, které v případě potřeby následně údaje shromažďují. Google Tag Manager však k těmto údajům přístup nemá. Pokud došlo k vypnutí (deaktivaci) na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává toto vypnutí v platnosti pro všechny sledovací tagy, jsou-li implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

Cookie/Nástroj: Typ B. Více informací naleznete v sekci Cookie/Nástroje.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Google Tag Manager neuchovává žádné osobní údaje.

Právní základ: souhlas dle článku 6 (1) písm. a) GDPR.

2.3.11 Friendly Captcha

Informace/účel:

Tento web používá ve specifických případech Friendly Captcha, aby se zabránilo používání textových polí automatickými programy/boty. Pomáhá nám tak podporovat bezpečnost našich webových stránek a vyhnout se SPAMu pro uživatele, což je nutné pro řádný provoz webu. Více informací naleznete na: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Cookie/nástroj: Typ A. Více informací naleznete v části “Cookies/Nástroje”. 

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služeb: Friendly Captcha GmbH, Německo.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/námitky:

IP adresa bude ihned po sběru anonymizována.

Právní základ:

Článek 6 (1) b) GDPR (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, resp. poskytování služeb).

2.3.12 Google Maps

Informace/účel:

Tento web používá službu Google Maps k zobrazení mapových materiálů a/nebo zobrazení trasy (např. v našem vyhledávači lékáren). Když používáte službu, informace o vašem používání této webové stránky a vaše IP adresa se přenášejí na server Google v USA. To se děje bez ohledu na to, zda máte účet Google, přes který jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Google může také umístit další nástroje pro marketingové účely. Pokud jste přihlášeni pomocí účtu Google, budou vaše data propojena přímo s vaším účtem.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Google naleznete na https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookie/Nástroje: Typ C. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služeb: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly uzavřeny. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rozhodnutí o přiměřenosti rovněž vztahuje. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Za vymazání odpovídají hlavní poskytovatelé služeb. Tento nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení souborů cookie zde.

Právní základ:

Článek 6 (1) a) GDPR (souhlas)

3. Další nabízené služby (online a offline)

Kromě online používání naší webové stránky nabízíme různé jiné aktivity/služby, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje (v offline kontextu).

Na rozdíl od článku 1.2. této politiky, společnost Beiersdorf není v některých případech správcem osobních údajů pro služby, kdy Vám již bylo sděleno jiným způsobem, o kterou osobu se jedná anebo je zde odkaz na konkrétní službu, kde je uveden správce jiný. Proto, pokud se odkazujeme na kteroukoliv část této politiky, avšak v rámci dané služby (například spotřebitelské akce, marketingové aktivity, soutěže apod.) je uveden správce jiný, je tato osoba správcem odpovědným za zpracování ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu služby níže.

Tyto webové stránky a veškeré služby jsou určeny pro osoby starší 15-ti let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 15-ti let bez souhlasu osoby vykonávající rodičovský dohled, s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Pokud je udělen souhlas pro některou z níže uvedených aktivit, subjekt přijetím této politiky souhlasí a prohlašuje, že je řádně seznámen s dále uvedenými informacemi.

3.1 Kontaktování/Komunikace/Spolupráce

Účel/Informace:

Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy, s čímž odesláním dotazu či vyplněním formuláře souhlasíte.

Pokud se na nás telefonicky obrátíte, můžeme Vás požádat o souhlas s nahráváním hovoru pro účely zlepšení našich služeb a školení našich zaměstnanců. Pokud budete souhlasit, budeme zpracovávat všechny informace, které s námi budete sdílet v průběhu našeho hovoru (obsah komunikace, případná citlivá data, která nám sdělíte (údaje o zdravotním stavu), stejně tak jako Vaše telefonní číslo a jiné osobní údaje – více také viz článek 3.5.

Při zpracování údajů vzniklých v průběhu komunikace máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s právními požadavky, pro vnitřní ověření nebo v souladu s příslušnou žádostí o komunikaci.

S ohledem na spolupráci s našimi dodavateli jsme zavedli proces interního hodnocení, který má v našem oprávněném zájmu zlepšit obchodní vztah vytvořením „akčního plánu“. Zpravidla zpracováváme pouze informace o společnosti, ale lze vyvodit závěry o vás jako o kontaktní osobě, pokud je komunikace s dodavateli prověřována s ohledem na reakční doby, spolehlivost a transparentnost.

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nebude možné na dotaz reagovat, vyřídit jej. 

Příjemci a zdroje:

Dále zpracováváme vaše údaje ve skupině Beiersdorf za účelem prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení, hodnocení a řízení rizik, pro interní komunikaci a pro odpovídající administrativní účely. Pokud některá sesterská společnost nahlásí potřebu s vámi spolupracovat jako s dodavatelem, podělíme se o naše zkušenosti ze spolupráce s vámi se sesterskou společností.

Pokud jste obchodním partnerem, budeme údaje o Vás porovnávat proti zveřejněnému seznamu klamavých dodavatelů (např. varovné seznamy Světové organizace duševního vlastnictví) abychom učinili informované rozhodnutí o spolupráci a případné platbě. V takových případech budeme také průběžně kontrolovat bonitu pro vybrané případy (např. uzavírání smluv). Našim oprávněným zájmem je minimalizace finančních rizik. Za tímto účelem spolupracujeme s úvěrovými agenturami, od kterých získáváme potřebné údaje. Za tímto účelem předáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje úvěrovým agenturám. K tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s článkem 4 této politiky.V případě dotazů spotřebitelů prostřednictvím interního nástroje pro správu spotřebitelů budou osobní údaje po dvou letech vymazány. Výjimečně budou údaje uchovávány déle, pokud jsou údaje nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků, ne však déle než tři roky.

Pokud jste obchodním zákazníkem nebo partnerem, může být nutné v rámci transakce společnosti předat Vaše osobní údaje potenciálním kupujícím. V průběhu due diligence jsou obvykle zpracovávány anonymizované údaje. V konkrétních jednotlivých případech však může být nutné zpracovávat osobní údaje. Náš oprávněný zájem spočívá v provedení transakce společnosti.

Nadto předáváme data následujícím příjemcům:

- Poskytovatelé zákaznických/spotřebitelských služeb,
- Poskytovatelé platforem/hostingu.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/námitky:

Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (do dvou let od poslední zaslané zprávy), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání či oprávněného zájmu dle této politiky.

Doba uchování nahrávek telefonických rozhovorů činí maximálně 90 dní.

K tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s článkem 4 této politiky.  

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (včetně případného souhlasu s uchováním nahrávky telefonického rozhovoru);

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (pokud to vyplývá z obsahu rozhovoru);
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
zpracování je nezbytné pro účely shora uvedených oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Newsletter

Účel/informace:

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budete dostávat informace přizpůsobené na míru Vaší osobě o produktech, službách nebo nabídkách účasti v propagačních akcích, například soutěžích nebo testech produktů, a to e-mailem.

Registrací k odběru newsletteru dostanete newsletter přizpůsobený Vašim osobním potřebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupní chování a klikání na našich webových stránkách nebo v newsletteru, abychom shromáždili informace, které pro Vás budou relevantní.

V případě, že tato webový stránka nabízí věrnostní program, tento newsletter je součástí věrnostního programu. 

Příjemci:

Poskytovatel platformy/hostingu, Poskytovatel zákaznických/spotřebitelských služeb, externí agentury pro podporu newsletteru.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Doba uchování/výmaz:

Tyto shromážděné údaje mohou být automaticky mazány po uplynutí 24 měsíců, pokud již na newsletter nebudete reagovat, například otevřením (nečinnost). Údaje mohou být rovněž automaticky mazány, pokud nebude newsletter 3x úspěšně doručen. Souhlas můžete kdykoliv odvolat postupem uvedeným zde, avšak účast na aktivitě bude ukončena.

Pokud si již nepřejete newsletter dostávat, můžete jeho odběr kdykoli odhlásit. Klikněte na odkaz obsažený v každém newsletteru a my Vás následně provedeme procesem odhlášení nebo nám své odhlášení zašlete e-mailem.

Proti tomuto zpracování můžete podat námitky či souhlas odmítnout – viz zde.

Pokud nebyl potvrzen příslušný odkaz v e-mailu pro potvrzení požadavku na odběr newsletteru, osobní údaje budou smazány nejdéle do šesti měsíců od zaslání požadavku na potvrzení žádosti o odběr newsletteru. 

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

3.3 Nábor, uchazeči o zaměstnání

Účel/informace: 

Pokud nám zašlete životopis se zájmem o práci ve společnosti Beiersdorf nebo se účastníte některého konkrétního výběrového řízení pro nábor nových zaměstnanců Beiersdorf, budeme uchovávat pouze ty informace, které potřebujeme k zajištění náboru po nezbytnou dobu. Pro nábor potřebujeme obvykle identifikační a kontaktní údaje, životopis v české a anglickém jazyce a informace o pracovních zkušenostech, vzdělání a certifikátech.

Více informací o náboru je uvedeno zde.

Příjemci:

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu/námitky:

Zpracování probíhá po dobu trvání výběrového řízení a u třech nejlepších kandidátů šest měsíců poté ledaže je udělen souhlas na dobu delší.

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (provedení opatření pro uzavření smlouvy)
Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas)

3.4 Poštovní zásilky

Účel / Informace: 

Jako vybraný zákazník, obchodní partner, testovací osoba a/nebo spotřebitel od nás také můžete poštou (dopisem) dostávat jednotlivé produktové informace, nabídky, novinky a vzorky produktů.

Jedná se o speciální formu přímého marketingu, která je zároveň naším oprávněným zájmem a umocňuje loajalitu poskytováním exkluzivních informací výše uvedeným osobám.

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, Poskytovatelé komunikačních služeb, dodavatelé, přepravní a poštovní služby.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/námitky:

Vaše údaje budou vymazány, jakmile požádáte o ukončení příjmu těchto zásilek, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi ukládání nebo námi nastavenými oprávněnými zájmy k ochraně našich práv. Můžete se odhlásit nebo vznést námitku proti dalšímu zasílání poštou, jak je uvedeno v dopise nebo způsobem popsaným v části námitka níže. Vaše osobní údaje dále mažeme automaticky nejpozději po 24 měsících nečinnosti (např. když nevyužijete zaslané kupony).

Právní základ:

Oprávněný zájem dle článku 6 (1) písm. f) GDPR.

3.5 Výzkumy

Účel / Informace: 

Pokud se účastníte výzkumu nebo jiné obdobné aktivity, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s účelem popsaným v příslušném souhlase. Posbírané osobní údaje zahrnují otázky týkající se nastaveného účelu průzkumu a také sociálně-demografické informace o Vás. Můžete se výzkumu účastnit bez konkrétní identifikace Vaší osoby, pokud to není součástí uděleného souhlasu.

V případě, že to požaduje daný průzkum, můžeme Vás požádat o souhlas ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jiných citlivých informací (např. údaje o zdravotním stavu, data týkající se typu pokožky pro posouzení pleti, fotografie apod.).Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

Je našim oprávněným zájmem, u uživatelů, kteří dobrovolně poskytli své názory či hodnocení ohledně produktů, zobrazení takových názorů/hodnocení v pseudonymizované podobě – zveřejnění na webu.

Veškerá data budou zveřejňována v souladu s podmínkami užití a pod uživatelským jménem/pseudonym. Veškerá hodnocení/názory mohou být z naší strany zkontrolovány před zveřejněním a případně upraveny, zkráceny anebo odstraněny.

Můžeme hodnocení odstranit pokud by byla dotčena práva třetích strany anebo účinné právní předpisy. Více informací naleznete v Podmínkách užití. Máme také oprávněný zájem ověřit, že obsah není vytvářen automatizovaně, v rozporu s dobrými mravy anebo účinnými právními předpisy. Je možné, že obdržíte e-mail pro potvrzení Vaší e-mailové adresy, než budete přihlášen do uživatelského účtu.

Využité cookies: typ A. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, poskytovatelé spotřebitelských služeb, externí agentury pro podporu výzkumů.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Vaše osobní údaje budou po ukončení výzkumu zcela anonymizovány do anonymních statistik (viz podmínky účasti ve výzkumu), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení nebo stanoveným oprávněným zájmem dle této politiky. Data budou odstraněna obvykle po uplynutí dvou let.  Životnost cookies: nejdéle 180 dní (toto se aplikuje pouze na cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

3.6 Kontaktování prostřednictvím telefonní linky pro dotazy

Účel / Informace:

Když se na nás obrátíte telefonicky - prostřednictvím telefonní linky pro dotazy, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Zároveň budeme uchovávat záznam uskutečněného hovoru za účelem zkvalitnění našich služeb.

Zpracování osobních údajů je činěno na základě Vašeho souhlasu, s tím, že nejste povinni osobní údaje předat a souhlas poskytnout. Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, můžete se na nás obrátit písemně prostřednictvím kontaktních údajů. 

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, poskytovatelé spotřebitelských služeb, dodavatelé a poskytovatelé přepravy, externí agentury pro podporu kampaní.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (do dvou let od poslední zaslané zprávy), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání či oprávněného zájmu dle této politiky. Záznam uchováme nejdéle po dobu 90 dní.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat na našich kontaktech.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 3.7 Užití fotografií z akcí

Účel / Informace:

Beiersdorf uchovává pořízené fotografie či audiovizuální záznamy (dále jen „záznam), pokud je o tom subjekt informován v rámci vstupenky na akci/vstupu na akci nebo například u propagačního stánku příslušným oznámením a akceptací této informace s tím projeví souhlas s užitím záznamu dle ust. § 84 a násl.

Při užití fotografií nedochází ke specifickému a systematickému zpracování osobních údajů, k fotografiím nejsou žádné další údaje přiřazovány.Účelem pořízení záznamu je zachycení dané akce pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro návštěvníky akce, možnost účastníků se na fotkách a videích nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost účastníků si svoji fotografii stáhnout a uložit, a zveřejnění reportáže a galerie fotografií z akcí.

Souhlas s pořízením záznamu zahrnuje oprávnění Beiersdorf záznam zveřejnit a užít na propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně letáčky, noviny, plakáty, tištěná propagace, katalog partnerům a další), na síti Internet, zahrnující mimo jiné webové stránky www.nivea.cz a sociální sítě Instagram, Youtube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci dané akce. Z akce bude pořízen sestříhaný audiovizuální záznam, který bude Beiersdorf prezentován partnerům NIVEA akce. Souhlas zahrnuje oprávnění Beiersdorf záznam promítat na plátno, zobrazit na dalších akcích a jiných akcích Beiersdorf a dále záznam uchovávat pro interní evidenční účely Beiersdorf, včetně vyhodnocení dané akce a prezentace partnerům.

Beiersdorf je oprávněna v záznamu činit nezbytné úpravy a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky. Beiersdorf má právo, nikoli však povinnost záznam užít. Beiersdorf má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i Vaše jméno a příjmení, pokud jej sdělíte.

Doba:

Souhlas je udělen na dobu 5 let.  Dle § 89 občanského zákoníku platí, že bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

3.8 Oprávněný zájem správce na ochraně svých práv

Účel / Informace:

Beiersdorf uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu, učiněné právní úkony subjektů a případnou další nezbytnou dokumentaci pro ochranu svých práv, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru.

Uchování nezbytné dokumentace pro tento účel probíhá vždy odděleně a bezpečně. Může se také stát, že odvoláte již udělený souhlas a Beiersdorf bude muset i zpětně prokázat, že zpracování bylo do odvolání souhlasu prováděno na základě právního titulu. Beiersdorf například musí prokázat orgánu dozoru, že i v minulosti učiněné aktivity byly prováděny v souladu s právní úpravou.

Doba uchování / výmaz:

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení).Proti tomuto zpracování je možno podat námitky dle článku 4 této Politiky. Doba se odvíjí od obecné promlčecí doby a rovněž možnosti orgánu dozoru učinit kontrolu zpětně až tři roky.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.9 Kosmetovigilance

Účel / Informace:

V případě, že nám nahlásíte jakékoliv nežádoucí účinky kosmetických výrobků, budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem posouzení závažnosti nežádoucího účinku a jeho případném nahlášení místně příslušné krajské hygienické stanici, tedy za účelem splnění právní povinnosti nahlašování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků dle článku 23 nařízení (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích. Uvedené zahrnuje rovněž vedení nezbytné dokumentace pro vedení systému sledování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků (tzv. kosmetovigilance).

Doba uchování / výmaz:

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle deset let od uvedení poslední šarže kosmetického přípravku na trh. 

Právní základ:

Právní povinnost dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4. Námitky / odvolání souhlasu a uplatnění dalších práv

Pokud jste dali souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Toto odvolání má vliv na přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů poté, co jste nám je předali.

Pokud je základem našeho zpracovávání Vašich osobních údajů oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete proti tomuto zpracovávání podat námitky. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění přímého marketingu, můžete rovněž kdykoliv podat námitky proti tomuto zpracování.

Tento případ může například nastat, pokud zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené, avšak je potřebné pro obranu proti uplatněným nárokům. Pokud budete takovou námitku podávat, žádáme Vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to činili. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, situaci přezkoumáme a buď zastavíme či upravíme zpracovávání údajů, nebo Vám sdělíme naše vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých budeme ve zpracovávání pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoli podávat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat (provádění přímého marketingu). Na základě těchto námitek bude provádění přímého marketingu ukončeno.

O svých námitkách nás můžete informovat na níže uvedených kontaktech na konci tohoto článku.

Při veškerém zpracování máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na to, aby Vám Beiersdorf bez zbytečného odkladu předal informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech.

2. Právo na opravu
Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.

4. Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

5. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli Beiersdorf a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

6. Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Beiersdorf osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7. Další práva
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Beiersdorf nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je v některých případech prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní. O ukončení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv požádat také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz. Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

Veškerá práva můžete uplatnit na těchto kontaktech: info(at)nivea.cz.

Vaše stížnosti a jiné požadavky týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž směřovat na: info(at)nivea.cz.

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů Beiersdorf má následující kontakt:

dpo.prague(at)beiersdorf.com.

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

5. Závěrečné informace

Tuto politiku můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte tuto politiku, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích.

Společnost Beiersdorf je oprávněna v případě potřeby politiku změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování již odsouhlaseného, resp. započatého na základě jiného právního titulu. V případě, že dojde ke změnám ovlivňujícím zpracování Vašich osobních údajů do budoucna, vždy Vám to předem ohlásíme a pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlase, máte právo takové změny odmítnout a odvolat Váš souhlas s účinky do budoucna. O všech právech Vás vždy budeme informovat. 

Verze politiky: listopad 2022.